ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ

ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದೆನೋ ವಸುಧೇಂದ್ರರ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯೆಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಿನ್ನರಾಶಿಯೆಂದ ಮೇಲೆ ಅಂಶ , ಛೇದ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ.  ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಶದ ಐದು ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಶೇಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯೆನ್ನುವ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ.  "ಅಮೃತ ಸೊಪ್ಪು" ಒಂಥರಾ ಚಂದಮಾಮ ಕಥೆಯ ಹಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಎಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ಕಲ್ಪನೆಯ ಎಳೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು … Continue reading ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ

Advertisements

ಗುನುಗುನುಗೋ ಹಾಡು

ಎಷ್ಟೇ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದು ನೀವು, ಆದರೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲುಗಳನ್ನೇ ಗುನುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ರಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ, ಓದಿದ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ ಅದೇ ಸಂಜೆ ಅದೇ ಏಕಾಂತ.. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಕವಿತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಣ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತು.. ನಿಸಾರ ಅಹಮದರ ಸಾಲುಗಳಿವು..  ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ, ಅದೇ ಸಂಜೆ, ಅದೇ ಏಕಾಂತ........ … Continue reading ಗುನುಗುನುಗೋ ಹಾಡು