ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲು ಇದೆ

https://youtu.be/LAdF45TzsmE ಎಲ್ಲಾ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯಿದೆ ನನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಚೆಲುವೆ ಇವಳ ಮುಂದೆನ್ನ ಬದುಕಿದೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ಚಂದದ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ಮಿಂಚು ಕೂಡ ನಾಚುವ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಂದ ಹೊಗಳಲು ಪದಪುಂಜ ಸಾಲದು ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕಾಂತಿಯಲಿಂದನೆ ತಾನೆನೆ ಊರೆಲ್ಲಾ ಹೊಂಬೆಳಕು ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟಲೆಲ್ಲನು ಕಾಲಡಿ ಹೂವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ತಂಪು ತಂಗಾಳಿಯು ತಂದಾನ ಹಾಡಿತು ಕೇಳೋಕೆನಾ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನದೇ ಸರಿಗಮ ಕೇಳಿತು ಸಮ ಸಮ ಹಂಚಿತು ಜುಳು ಜುಳು ನೀರಲ್ಲಿ … Continue reading ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲು ಇದೆ

Advertisements

ಯಾರ ಶಿರವೋ ಯಾರ ಮುಡಿಯೋ?!

Today's Science ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ

ಉಲ್ಲೇಖ: Sergio Canavero HEAVEN: The head anastomosis venture Project outline for the first human head transplantation with spinal linkage (GEMINI) Surgical Neurology International Vol. 4, Suppl. 1, S335-S342, 2013 ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ: Sergio Canavero HEAVEN: The head anastomosis venture Project outline for the first human head transplantation with spinal linkage (GEMINI) Surgical Neurology International Vol. 4, Suppl. 1, S335-S342, 2013 ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಈ ತಂತ್ರದಿಂದ ಹಲವು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವನ್ನಷ್ಟೆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಹರ್ಷ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಕಾಯ ಕಸಿ ಪಡೆದವನು ಯಾವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸಬಹುದು? ತಲೆ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನೋ, ದೇಹ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನೋ? ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮದುವೆ ಎನ್ನುವ ಬಂಧ ಮಾನಸಿಕವೋ, ದೈಹಿಕವೋ ಎನ್ನುವಷ್ಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ.   ಕಸಿ ಪಡೆದು ಬದುಕಿದವ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಸಂಗಾತಿಯ ಗತಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದ್ದೀತು?

View original post