ಜನ-ಪದ

ಬೆಳಗಾಗಿ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲಿ
ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಮೆಸೇಜು ಕಳಿಸೋರ
ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಮೇಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋ ಜನರ
ಎದ್ದೊಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆದೇನಾ

ಮೆಸೇಜು ಕುಟ್ಟೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯವು ಬರಲಿ
ಫಾರ್ವಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿರಲಿ
ಫಾರ್ವಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿರಲಿ ಎಫ್ ಬಿ ಲಿ
ಕೂಡ ನೀವು ಬರದದ್ದೇ ಶೇರಾಗಲಿ

ಮೊಬೈಲು ಮಾತಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಚಾರ್ಜಾಗಿ
ಜಲ್ಲ ಜಲ್ಲನೆ ನೀ ಬೆಳಗಮ್ಮ
ಜಲ್ಲ ಜಲ್ಲನೆ ಬೆಳಗಮ್ಮ ನಾ ನಿನಗೆ
ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕೇನು

ಬೆಳಗಾಗಿ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲಿ
ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೂರೊಂದು ಕೆಲಸವಾ?
ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೂರೊಂದು ಕೆಲಸವ ನೆನದರೆ
ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ

Advertisements

3 thoughts on “ಜನ-ಪದ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s