ಹೂವು – ಹಣ್ಣು

ಕೆಂಪು ಸಂಜೆಯ ಮರದ ತಿರುವಿನಲಿ
ಮಂದ ಮಾರುತದ ತಂಪಾದ ಬೀಸಿನಲಿ
ಮಳೆನಿಂತ ಹನಿಗಳ ಜೋರು ಮಾತಿನಲಿ
ಮಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯದಲಿ

ಲಲನೆ ಬಂದಳು ಬಿಂಕದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ
ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ಅರಸುತಿರಲು ಹೂವಿಗಾಗಿ
ಅದೊಂದು ಪುಷ್ಪ ಕರೆಯಿತು ಸೊಗಸಾಗಿ
ಓಡಿದಳು ಅಂದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ

ಮಾಯೆಯೋ ಮೋಹವೋ ಆವರಿಸಿ
ಅವಸರದಿ ಕೀಳಲು ಹೋದಳು ತವಕಿಸಿ
ಕೈತಾಕಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಹೂ ಕದಲಿ ವಿಕಸಿಸಿ
ನುಂಗಿ ಹಾಕಿತಂತೆ ಅವಳನು ಮಂತ್ರಿಸಿ

ಹೋಗದಿರಿ ಮಳೆನಿಂತಾಗ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿ
ಕಾಯುತಿಹಳು ಮಾಯೆ ಅದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಗಾಳಿಯ ಆಲಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಹೆಣ್ಣು ಹೂವಾದ ಕಥೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ

2 thoughts on “ಹೂವು – ಹಣ್ಣು

  1. ಮಾಯೆಯೋ ಮೋಹವೋ ಆವರಿಸಿ
    ಅವಸರದಿ ಕವಿತೆ ಓದಲು ತವಕಿಸಬೇಡಿ
    ಶುರುವಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ವಿಕಸಿಸಿ
    ನುಂಗಿಬಿಡುವವು ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s