ಅದೇ ರಾಗ ಇದೇ ಹಾಡು

ಒಂದೇ ಟ್ಯೂನಿನೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಅದೇ ಹಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಅಪಭ್ರಂಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ….

ಭಲೆ ಭಲೆ ಮಾತಿನ ಚೋರ ನೀನು
ಮಿಂಚು ಕಂಡಾಗ ನೆನಪಾಗೋ ಸರದಾರ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲು ಪದಪುಂಜ ಸಾಲದು
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕಿಂದಾನೆ ತಾನೆನೆ ನನ್ನ ಈ ಬದುಕು
ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ಏನೋ ಸವಿ ದಿಗಿಲು

ಒಮ್ಮೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ನನ್ನನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ
ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಿಸಲು
ನಿನ್ನದೇ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಳಿತು ಸಮಾಧಾನ
ತಂದಿತು
ಕಣ್ಣೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿ
ನಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದರೆ
ಕಾಯುವ ಕೈ ನಿನ್ನದಲ್ಲವೇ ನೀನೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಜರ ಬೀದಿಯಿದೆ
ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದೆ
ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರ ತೋಟವಿದೆ
ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಡೆದ ದಾರಿಯಿದೆ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಡುಯಿದೆ
ಇಲ್ಲಿ‌ಹತ್ತಾರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಯಿದೆ
ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಲ್ಲು‌ ಇಣುಕುವ ಅಕ್ಷರ ನಿಂದೇನೆ
ಉತ್ತರ ಇದ್ದರೂ ಹೇಳದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಒಗಟು ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದವೇ

ಅತ್ತ ಮೇನಕೆಯೂ ಇತ್ತ ಊರ್ವಶಿಯು
ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ
ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಇಲ್ಲವೆ
ಅತ್ತ ಕಾಳಿದಾಸ ಇತ್ತ ತಾನಸೇನ
ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಕೇಳಿದರೆ
ಮಾತೇ ಮರೆತೋಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲವೇ
ನಿಂಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣದ ಕೋಟೆಯಿದೆ
ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಸಾವಿರ ಬೇಲಿಯಿದೆ
ಎಲ್ಲಾ ಬೇಲಿಯ ದಾಟಿ ಕಾಣುವ ಕನಸು ನಿಂದೇನಾ
ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೂ ಕಾಡುವ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದವೇ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s