ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೊಂದು ದಿನ

ದಾರಿ ಹುಡುಕುವ ತವಕವೋ
ತಾನೇ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಹಂಬಲವೋ

ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡು ಹಿಡಿದು
ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಬಯಲು ಸರಿದು
ದೇಹ ದಂಡಿಸಿ ಬೆವರ ತೊರೆದು
ಜಗದ ಬಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೆಡೆದು

ಗುರುವು ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಸವೆಸಿ
ಭಯವ ತಬ್ಬಿ ಧೈರ್ಯ ಹೊದೆಸಿ
ಹತ್ತಿರ ಹೋದಷ್ಟು ದೂರವೆನಿಸಿ
ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿ ಚಲನೆಯಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ

ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಸಾಗುತಿರೆ

ಹೆಜ್ಜೆ ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ನವ್ಯ ಗಾನ
ಸರಸ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸ್ನೇಹಯಾನ
ರುಚಿಯ ಮೀರಿದ ವನ ಭೋಜನ
ಬಾಯಾರಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಗೆಯ ಪಾನ

ನಯನಕೆ ವೈಭವದ ಹಸಿರ ವರ್ಷ
ಧರೆಯ ತುದಿಯಲಿ ಮುಗಿಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶ
ಭುವಿಗೆ ನಭದ ಮಿಲನದ ಉತ್ಕರ್ಷ
ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿತೇ ಕಳೆದ ಹುರುಪಿನ ಹರ್ಷ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s