ಸಂಜೆಯಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ

image

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಬ್ಬಲೊಂದು ಕಾಲುದಾರಿ
ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ
ಹುಳಗಳ ಓಲಗ ಶುರುವಾಗಿ ಇನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ

ಹೊನ್ನ ನೀರಲಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ
ಮೋಡದ ಮರೆಗೆ ಮುಳುಗಿ ಸೂರ್ಯನ ನಡೆ
ನೆನಪಿನ ಸುರುಳಿಯೇಕೋ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ

ತಂಗಾಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕೆ ನಿನ್ನದೇ ಕನವರಿಕೆ
ಎಡವಿದ ಕಲ್ಲು ದಾಟಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹಾರೈಕೆ
ಕತ್ತಲಾದರೂ ಮನೆದಾರಿ ನಾ ಒಲ್ಲೆ ಏಕೆ

Advertisements

2 thoughts on “ಸಂಜೆಯಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s