ಆಗಸ್ಟ್ 14 ……….

ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜ, ಆದರೂ ಐರನ್ ಮಾಡಿದ ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಸಲ ವೀರ ಸಾವರಕರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೊ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ವಜದೊಳಗೆ ಹೂ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಧ್ವಜ ನೋಡುತ್ತಾ ಜನಗಣಮನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಗುಡ್ಡದ ತನಕ ಪ್ರಭಾತ್ ಭೇರಿ (PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಈ ಸಲ ಗುಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಬೇಕು)ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕೈ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸಲ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ,  ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳಿ,  ಭಗತ್ ಸಿಂಗ ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳಬೇಕು.

One thought on “ಆಗಸ್ಟ್ 14 ……….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s