ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ

ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಹೊರಟಿರಲಿಲ್ಲ
ನಿಷೆಯ ರಾತ್ರಿಯ ಪಾಳಿ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ
ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಮಲಗಿರುವ ಕೂಸಾಗಿತ್ತು

ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೊಡವಿ ಎದ್ದೆ
ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ರೆಪ್ಪೆಯ ಎಳೆದು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟೆ
ದೇಹ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗಾರಿಯ ಸದ್ದು

ಎದ್ದಾಗ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಸಾಧನೆ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾರಿದ್ದರೇನು ಒಂಟಿ ಪಯಣಿಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ
ಏನೋ ಹುರುಪು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಜಯಿಸಿದನೆಂದು

ಮುಗಿಯದ ಸವಾಲು ಕೊಡುವ ಬದುಕು ನೀನು
ಎಂದೂ ಸೋಲನೆನ್ನುವ ಹುಂಬ ನಾನು

Advertisements

4 thoughts on “ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ

  1. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಯಾವಗಲೂ ಮಬ್ಬು ಮಬ್ಬೆ – ಇನ್ನೂ ಉದಿಸದ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ. ಆ ಮಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಬಂಧವಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಗಮಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಏಳಲಾಗದ ಆಲಸಿಕೆಯಂತಹ ತೊಡಕಿದ್ದರು, ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲೆದ್ದ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನೆ ಜಯಿಸಿದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುದುರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಕೊನೆಯೆರಡು ಸಾಲುಗಳು ಕವನದ ಸಾರವನ್ನು ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ – ಬದುಕು ಸವಾಲು ಎಸೆಯುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಂಬನಂತೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಡೆದವನಿಗೆ ಜಯವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತ.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s