ಪ್ರೀತಿಯ ಒಳಗಾ? ಒಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾ?

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖಿ ನಾನು
ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ
ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಗಿಸುವೆನು
ನೀ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ

ಸಂತೃಪ್ತ ಮೌನಿ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಯದಿದ್ದರೆ
ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು
ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕೆಂದರೆ

ನನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಕನಸು
ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕಿಗಾಗೆ
ನನ್ನ ಈ ನೆಮ್ಮದಿಯು
ನಿನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆ

ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ
ನನ್ನದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಏಕಾಂತದಲ್ಲೂ  ಜೊತೆಗೊಡುವ
ಪ್ರಿಯ ಅಂತರಂಗ

Advertisements

2 thoughts on “ಪ್ರೀತಿಯ ಒಳಗಾ? ಒಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s