ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೆ…

ಹಾಡುಹಕ್ಕಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ ಹೊಳೆಯುವ ತಾರೆ
ಉಳಿಯಿತೊಂದು ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ

ನಕ್ಷತ್ರ ನಲಿದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಮನಸಾರೆ
ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು ಜೀವ ಭುವಿಯಲಿ ಅದೆಂತ ಕಾತರ

ಚಿಕ್ಕಿ ಈಗ ನೆಲದ ಹಕ್ಕಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
ಮಳೆಯು ವಹಿಸಿತು ಪ್ರೇಮ ಸಂದೇಶದ ರಾಯಭಾರ

ಪ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಣುವಾಸೆ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮೋರೆ
ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನೆಗೆಯಿತು ಹಾರುತ ಬಾನೆತ್ತರ

ಇನಿಯನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇರೆ
ಪಕ್ಷಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಳಲಿತು ಹರಿಸಿ ನೆತ್ತರ

ಬಾನಾಡಿ ಉರುಳಿತಾಗ ಧರಣಿಯೇ ಆಸರೆ
ತಾರೆಯು ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿತು ಸೇರಲು ಹತ್ತಿರ

ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನ ಈಗ ನೇಸರ
ಹಕ್ಕಿಯ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅವನಿಗಾಗಿ ಬಿತ್ತರ

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವ ದೂರ ಯಾವ ಅಂತರ
ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಂತರ

Advertisements

8 thoughts on “ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೆ…

  1. ರವಿಕಿರಣದ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಯುಲಿಯ ನಡುವಿನ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೇಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ , ನಿರಂತರ ಪ್ರಣಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಿಯಬಹುದೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೆ ಅದ್ಬುತ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಳೆಯಲಾಗದ ಆಳ ಅಗಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿಯಂತು ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಅನುಭೂತಿ.. ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಫ್..!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s