ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ…

ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೋನೆ ಮಳೆಯು
ಮನಸ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರಲು

ಕಲೆಯಲ್ಲಾ ದೂರಾಗಿ ಶುಭ್ರವಾಗಲು
ಶಾಂತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರಲು

ಒಂದು ಮುಖಮೂಡಿ ಮುಗುಳ್ನಗಲು
ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತದಲಿ ಚಿತ್ತಾರಗಳು

ಭಾವನೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲು
ಬಿರುಸಾದವು ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳು

ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರೌರವ ವರ್ಷಧಾರೆಯು
ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥಾ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಯು

Advertisements

4 thoughts on “ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ…

 1. Wow the last two lines ❤

  ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು….
  ಕಿವಿಗೆ ಮೆಘದಾಲಪ….
  ಮಣ್ಣ ವಾಸನೆಯ ಘಮ…

  ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ..

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s