ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯ ಮೀರಿ… 3

ಪ್ರಿಯ ಗೆಳೆಯ,
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ
ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲಿರುವುದು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ

ನಾನು ಕುರುಡಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ
ಕುರುಡಿಯನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ತರವಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ
ಸಾಕೆನಿಸಿದಾಗ ಮೌನವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ

ನಿನ್ನಿಂದ ಸೋತಿದೆ ಮಧುರ ಪ್ರೀತಿ
ನಿನ್ನಾತ್ಮವೆ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರಲು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಕ್ತಿ.

Advertisements

6 thoughts on “ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯ ಮೀರಿ… 3

  1. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆ ಅನಾವರಣವಾದ ಈ ಮೂರನೆ ಕವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸೋತ, ಭ್ರಮನಿರಸನಗೊಂಡ ಭಾವವಿದ್ದರು, ಅದರ ಆರೋಪವನ್ನು ಕತೃವಿಗೆ ದಾಟಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ತೊಳಲಾಡುವಂತೆ ಶಪಿಸಿಟ್ಟಿದೆ… ಪ್ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆಯ ಮೂರು ಬಗೆ ರಾಗಗಳು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s