ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯ ಮೀರಿ… 2

ಪ್ರಿಯ ಗೆಳೆಯ,
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ
ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಪ್ರತಿಯಾಡಲಾರೆ ನಿನಗೆ

ದಶಕಗಳಿಂದ ಜತನದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನೆ
ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ

ಕನಸುಗಳ ಭದ್ರ ಕಾವಲು ದಾಟಿದ ಕಿನ್ನರ ನೀನು
ನೀನೇ ಒಂದು ಮರೆಯದೆ ಕನಸೆನ್ನುವ ವಾಸ್ತವ ನಾನು..

Advertisements

2 thoughts on “ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯ ಮೀರಿ… 2

  1. ಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆಯ ಹಂಬಲ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೆನೆನ್ನುವ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಜಕ್ಕು ಮೋಹಕ ರೂಪ ತಾಳುವುದು ಕೊನೆಯೆರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ.. ಅದೇ ದ್ವಂದ್ವದ ಸಾರವನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತ. ಕಾವಲು ದಾಟಲುನ್ ಬಿಟ್ಟ ಕಿನ್ನರನನ್ಹೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಣ್ಮೆ, ದ್ವಂದ್ವದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ..!

    ಕನಸುಗಳ ಭದ್ರ ಕಾವಲು ದಾಟಿದ ಕಿನ್ನರ ನೀನು
    ನೀನೇ ಒಂದು ಮರೆಯದೆ ಕನಸೆನ್ನುವ ವಾಸ್ತವ ನಾನು..

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s