ದಾರಿಯು ಸರಿಯೇ

ಭಾಷೆಯು ಸೋತಿದೆ ಭಾವನೆ ಬರೆಯಲು
ಶಾಂತರೀತಿಯ ಮನಸು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿವ ಕಡಲಾಗಿದೆ
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯು ನೋಯುತಿದೆ
ಎಷ್ಟೇ ಓಡಿದರೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲಿ ಗುರಿಯ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ…..

Advertisements

2 thoughts on “ದಾರಿಯು ಸರಿಯೇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s